Ordlista


Anemi
Anemi, även kallat blodbrist, innebär att man har för lite röda blodkroppar. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Blodbrist kan göra att du känner dig yr, trött och får huvudvärk.

Enzymer
Enzymer är proteiner som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen och fungerar därför som en katalysator. Enzymer behövs för att vi ska kunna bryta ned maten vi äter till minsta beståndsdel så att kroppen kan tillgodogöra sig näringen.
Utöver kroppens enzymtillverkning förekommer enzymer även naturligt i kosten. Man kan även ta enzymtillskott vid eventuell obalans, till exempel vid problem med matsmältningen.

Fria radikaler
Våra celler behöver syre men när syret omsätts bildas samtidigt så kallade fria radikaler. Fria radikaler kan ha en skadlig verkan på våra kroppar. De kan bland annat vara av betydelse vid utvecklingen av diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt benskörhet (osteoporos). När kroppen utsätts för stress exempelvis vid sjukdom eller hårt fysiskt arbete kan mängden fria radikaler öka och antioxidanter ingår då i kroppens försvar för att ta hand om överskottet av dessa fria radikaler.

Glutenintolerans
Glutenintolerans, även kallat celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten. Gluten finns i sädesslagen vete, råg och korn. Det som händer när en glutenintolerant äter gluten är att tarmluddet i tunntarmen sakta försvinner vilket påverkar näringsupptaget. Har vi inget tarmludd i tunntarmen kan vi nämligen inte ta upp näringen i maten vi äter. De vanligaste symtomen vid obehandlad glutenintolerans är trötthet, nedstämdhet, viktnedgång, gaser i magen, diarré, värk i skelettet etc. Glutenintolerans varar hela livet men besvären går ofta över om man äter en glutenfri kost.

Osteoporos
Osteoporos, även kallat benskörhet, är vanligast hos kvinnor som fått minskad mängd av könshormonet östrogen när de kommit i klimakteriet. Om man har osteoporos är skelettet svagare och man har lättare att få benbrott. Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Genom att vara fysiskt aktiv samt inte röka kan man minska risken för benskörhet.

Oxidativ stress
Oxidativ stress är en inre kemisk obalans som uppstår antingen när kroppen själv producerar för mycket fria radikaler eller när ämnen tillförs kroppen som orsakar skada exempelvis ämnen i cigarettrök. Oxidativ stress kan öka risken för att utveckla olika besvär och sjukdomar. Antioxidanter till exempel C-vitamin, E-vitamin och selen har visats kunna förebygga oxidativ stress.

Röda blodkroppar
Röda blodkroppar, även kallat erytrocyter, är celler i blodet som innehåller hemoglobin vars uppgift är att transportera syre från lungorna ut till vävnader och organ samt att transportera koldioxid från vävnader och organ tillbaka till lungorna för utvädring.
Träning på hög höjd har under längre tid varit en populär form av träning inom många uthållighetsidrotter. Ju högre upp man kommer desto mindre syre finns det och kroppen börjar då att acklimatisera sig genom att benmärgen börjar bilda fler röda blodkroppar för att kompensera för den tunna och syrefattiga luften. Denna ökade mängd röda blodkroppar kan i sin tur transportera mer syre och när man sedan kommer ned på havsnivå igen ska förhoppningsvis dessa extra röda blodkroppar göra att konditionen förbättrats. Åsikterna om höghöjdsträningens effekt på prestationen är dock många och skilda.